ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบเก็บเอกสารอิเล็คโทรนิค
 
รายละเอียดของระบบ

โปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูล  หนังสือรับ, หนังสือส่ง, ประกาศ, คำสั่ง, หนังสือรับรอง, บันทึก, บันทึกประชุม  โดยวิธี Scan เข้ามาเก็บในระบบ
จัดเกลุ่มเอกสาร  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ค้นหา
บันทักรายละเอียดของเอกสาร
อ้างอิงเลขที่หนังสือ  เรื่อง  ถึงใคร  จากใคร
กำหนดวันที่รับ  วันที่ออกของหนังสือ
สามารถจัดเก็บเป็นไฟล์      .jpg , .gif หรือ อื่นๆ
ค้นหาง่าย  พิมพ์รวดเร็ว 
รองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่าย Lan
ค้นหา/ สื่บค้น ผ่านเครื่อข่าย Internet  และ   Intranet

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน

  1. เครื่อง Scaner 1 ตัว
  2. เครื่องพิมพ์  Printer

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800