Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd.
ระบบสารสนเทศโรงเรียนประกอบด้วย ระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกกับทุกงานที่ท่านคิดว่ายุ่งยาก สนใจติดต่อ บริษัท M&W IMPRESSION 1999 Co.,Ltd. โทร 0-2924-5945,0-2924-6337,0-89109-7954 แฟกซ์ 0-2924-5945                      เนื่องในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ ๖๐ปีร่วมกันทำความดีถวายในหลวง
 
  M&W impression 1999 Co.,Ltd.  

IMPRESSION SOFTWARE

ระบบสหการ

ระบบที่ออกแบบสำหรับควบคุมรายได้-ค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่การสั่งซื้อ การรับเข้า และการขาย  โดยแบ่งประเภท แบ่งของสินค้า ให้สะดวกต่อการตรวจนับ  ตรวจสอบ จำนวนของที่ซื้อมา และจำนวนของที่ขายออกไป  โดยแยกรายงานตามผู้ขายแต่ละคน   ระบบจะทำการควบคุมให้มีการขายสินค้าทุกชนิดผ่านระบบนี้ทั้งหมด

รายละเอียดของระบบประกอบด้วย
 สามารถกำหนดประเภทสินค้า เช่น เครื่องเขียน  อุปกรณ์ลูกเสือ  เสื้อผ้า  หนังสือ
 สามารถกำหนดกลุ่มสินค้า เช่น ประเภทสินค้า เครื่องเขียน แบ่งเป็นกลุ่ม สมุด,กระดาษ,ปก,ซองจดหมายฯลฯ
กลุ่ม ปากกา  ยางลบ ฯลฯ เป็นต้น
กำหนดรูปแบบของรหัสสินค้า  รหัสกำหนดสูงสุด 30    ตัวอักษร เช่น A01-101 สมุดปกอ่อน 20 แผ่น , A01-102 สมุดปกอ่อน 40 แผ่น  เป็นต้น
 สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสินค้า เพื่อนำไปติดที่ตัวสินค้า  ใช้ร่วมกับอุปกรณ์บาร์โค้ด
 สามารถปรับราคาขาย ด้วยเมนูที่ง่ายๆ รวดเร็ว และถูกต้อง
 สามารถเปลี่ยนรหัสสินค้า ได้ด้วยตนเอง  โปรแกรมจะจัดประมวลผลใหม่อย่างรวดเร็วและถูกต้องไปทุกรายการที่เกี่ยวข้อง
 สามารถกำหนดทะเบียนผู้ขายได้มากกว่า 1 คน
 จัดทำบันทึกข้อมูลและแบบฟอร์มของใบสั่งซื้อสินค้า (สามารถปรับแต่งด้วยตนเอง)  หรือพิมพ์ที่กระดาษ A4 ได้เลย
 เก็บทะเบียนร้านค้าเพื่อสรุปรายการที่ได้สั่งซื้อ สามารถพิมพ์รายงานการสั่งซื้อตามช่วงเวลากำหนดได้
สามารถรับสินค้าผ่านไปสั่งซื้อโดยคลิกเลือกข้อมูลบางรายการ หรือครบทั้งใบสั่งซื้อ ง่ายไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
และสามารถรับสินค้าเข้ามาโดยตรง (เช่นบิลเงินสด)
สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไวของจำนวนที่รับเข้ามา และจำนวนที่ขาย หรือจำนวนที่คืนร้านค้า (กรณีที่ชำรุด )
พนักงานขายแต่ละคน จะต้องมีชื่อและรหัสผ่าน ป้อนก่อนเข้าทึกการขายในแต่ละวัน ทั้งนี้รายงานต่างๆ จะสรุปตามผู้ขาย  สรุปตามวันที่ขาย  และสรุปตามเดือน หรือตามวันที่ระบุจากวันไหนถึงวันไหน
 สามารถบันทึกการขายนอกจากรับเป็นเงินสดแล้ว สามารถบันทึกเป็นการขายลูกค้าเครดิต  โปรแกรมเลือกพิมพ์รายงานขายเงินสด และขายลูกค้าเครดิต  และเมื่อลูกค้าเครดิตมาชำระเงิน ก็สามารถทำได้ง่ายเพียงเรียกเลขที่บิลตอบตกลง  ก็สามารถรับเงิน พร้อมออกรายงานรับเงินได้ทันที
สามารถรับคืนสินค้าจากลูกค้า ระบบจัดเก็บและเพิ่มจำนวนของเข้า stock คืนเงินให้ลูกค้า ได้แบบวิธีง่ายๆ
แสดงสถิติสินค้าที่ขายได้มากที่สุด  และขายได้น้อยที่สุด  และขายไม่ได้เลย
 ระบบตรวจสอบได้ว่า สินค้าไหนที่เหลือจำนวนน้อยถึงเส้นที่ขีดไว้  เพื่อเตรียมจัดซื้อมาโดยเร็ว
 สรุปการเคลื่อนไหวสินค้ารายตัว ได้ตลอดเวลา โชว์ที่หน้าจอ และพร้อมพิมพ์ได้โดยแบบแจกแจง และแบบสรุปโชว์ ณ วันที่กำหนด  สะดวกแก่การตรวจสอบ
รายงานเลือกพิมพ์สินค้าที่ยังมีในร้าน  หรือหมดไปแล้ว  หรือพิมพ์ทั้งหมดทุกรายการ ผู้ใช้จะได้รายงานครบ
 รายงานทุกตัว สามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น  การจัดเรียงข้อมูล  รหัสผู้ขายคนใดคนหนึ่ง หรือพิมพ์รวมพนักงานทุกคน และสามารถกำหนดช่วงวันที่พิมพ์  หรือพิมพ์วันใดวันหนึ่งได้  และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ย้อนหลังได้ด้วย
 ระบบจัดทำข้อมูล Export ไปที่ Microsoft Excel  เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้ระบบ ในการจัดทำรายงาน/กราฟ ได้ตามรูปแบบ หรือความต้องการมีมากมาย

อุปกรณ์  ใช้ร่วมกับอุปกรณ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์  ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

 
Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :mwimpression@yahoo.com Tel : 0-2924-6337,0-2924-5945