ปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด      219,322   คน
ขณะนี้ออนไลน์ทั้งหมด      2   คน
 

ระบบรถรับส่งนักเรียน

  ข้อมูลพนักงานขับรถอย่างละเอียด ข้อมูลส่วนตัว เลขที่ใบขับขี่ วันรับอนุญาต วันหมดอายุ ประเภทใบขับขี่ เบอร์โทรที่ สามารถติดต่อได้
  ข้อมูลเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนบนรถแต่ละคัน
  สามารถกำหนดเส้นทางของรถแต่ละคัน
  สามารถกำหนดอัตราค่ารถตามระยะทาง
  ทะเบียนการสมัครนั่งรถโรงเรียน สถานที่รับ และสถานที่ส่ง แผนที่บ้าน หรือ แผนที่รับ และ ส่ง
  สามารถบันทึกการนั่งรถของแต่นักเรียนแต่ละคน ของแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบวันที่นั่งรถอย่างถูกต้อง
  สามารถกำหนดรายการค่าบริการ อัตราค่าบริการ ของแต่ละเทอม ได้ตามความต้องการ
  สามารถบันทึกเปลี่ยนแปลงสถานที่รับ-และส่งนักเรียน ของแต่ละวันได้ตามความต้อง
  สามารถทำใบแจ้งหนี้ค่ารถรับ-ส่งประจำเทอมไปยังผู้ปกครอง และ แจ้งหนี้ค่ารถที่ค้างจ่ายทั้งหมด
  สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของค่ารถ ไปยังระบบการเงิน เพื่อทำใบแจ้งหนี้ รวมกับค่าเล่าเรียนที่แผนกการเงิน สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ตามแบบฟอร์ม
  สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามแบบฟอร์มที่ระบบนี้ และ สามารถดึงรายการเหล่านั้นไปสู่ระบบการเงินเพื่อรับเงินและออกไปเสร็จตามแบบฟอร์มอัตโนมัติ
  สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ค้างจ่ายเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมกับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ทันที
  สามารถพิมพ์รายงานนั่งรถไป - กลับ ประจำวัน เลือกตาม หมายเลขรถ
  สามารถพิมพ์รายงานนั่งรถไป - กลับ ประจำเดือน เลือกตาม หมายเลขรถ
  สามารถเลือกพิมพ์การรับเงินค่ารถประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีการศึกษา หรือ ตามช่วงวันที่กำหนดได้
  พิมพ์เลือกพิมพ์เป็นระดับชั้นเรียน เลือกตาม หมายเลขรถ
  สามารถสรุปการรับเงิน พร้อมกับสถิติ กราฟ
  สามารถพิมพ์ทะเบียนพนักงานขับรถ หรือนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสู่ Microsoft office เพื่อแต่งรายงานตามความต้องการ
  สามารถพิมพ์ทะเบียนเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนบนรถ หรือนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสู่ Microsoft office เพื่อแต่งรายงานตามความต้องการ
  สามารถพิมพ์ทะเบียนนักเรียน หรือนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบสู่ Microsoft office เพื่อแต่งรายงาน
  สามารถบันทึกการร้องเรียนเรื่องการให้บริการรถรับส่งของรถแต่ละคน
  สามารถดึงรูปภาพให้แสดงที่รหัสนักเรียนได้
  สามารถทำงานบนเครื่อง SERVER และเครื่อง Stand Alone
  ไม่จำกัดข้อมูลที่ป้อนสู่ระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้งาน
  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ แบ่งเป็นหัวข้อการทำงานไดx

 

 

Copyright © by m&w impression 1999 Co.,Ltd. Email :narumon@impress.co.th Tel : 086-3777918, 096-7908800